Europejski Kurs Vipassany dla Osób na Kierowniczych Stanowiskach

„Podstawą każdego zdrowego, harmonijnego społeczeństwa są zawsze zdrowe, pełne harmonii jednostki, które je tworzą. Tylko wtedy, gdy każdy człowiek będzie mieć czysty i spokojny umysł, możemy oczekiwać pokoju w społeczeństwie.” S.N. Goenka

Ludzie biznesu, osoby na kierowniczych stanowiskach, urzędnicy administracji państwowej oraz inni profesjonaliści mają wyjątkową okazję, by wziąć udział    w 10-dniowym kursie medytacji Vipassana, z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Vipassana jest praktyczną, niezwiązaną z żadną religią, sektą czy grupą wyznaniową, techniką medytacyjną, która może przynieść pracownikom na kierowniczych stanowiskach wiele korzyści, takich jak: 

  • polepszenie koncentracji i jasności umysłu
  • zmniejszenie stresu i lęku
  • wzrost energii i efektywności
  • umocnienie w zasadach etycznych i poczuciu odpowiedzialności
  • większe zrównoważenie w obliczu nowych wyzwań
  • głębsze poczucie celu

Szczegóły dotyczące kursu

Proszę sprawdzić harmonogram kursów, aby dowiedzieć się, kiedy odbędzie się następny Kurs Wykonawczy w Dhamma Padhāna.

Koszt

Kurs jest bezpłatny. Całkowity koszt kursu został pokryty z dotacji przekazanych przez uczestników poprzednich kursów. Na zakończenie kursu uczestnicy mogą ofiarować dotację. Ilość miejsc jest ograniczona a pierwszeństwo będą miały osoby zgłaszające się po raz pierwszy. Kurs jest prowadzony przez nauczyciela, mającego upoważnienie pana S.N. Goenki.

Info

W razie pytań czy wątpliwości, zapraszamy do skontaktowania się z ośrodkiem medytacyjnym Dhamma Padhana lub napisania na adres: [email protected]