Podstawowe wiadomości dla praktykujących Viapassanę, którzy przyjeżdżają do UK z Unii Europejskiej i innych krajów. Prosimy – przeczytaj.

Wiza

Obywatele wszystkich państw Unii Europejskiej na krótkie wizyty turystyczne w UK (do 6 miesięcy) mogą przyjechać bez wizy. Także osoby przyjeżdżające na krótkie pobyty biznesowe (zwykłe wizyty zawodowe, szkolenia, konferencje, seminaria itp.) są zwolnione z obowiązku posiadania wizy. Pozostali potrzebują wizy wjazdowej. Prosimy, sprawdź, czy ty potrzebujesz wizy.

Informacje wizowe: Ważne informacje dla medytujących, którzy przyjeżdżają do Zjednoczonego Królestwa

Ubezpieczenie zdrowotne

Aby w nagłych przypadkach zapewnić sobie możliwość skorzystania z sytemu opieki zdrowotnej w UK, wszyscy przyjeżdżający z Europy kontynentalnej do UK powinni posiadać jeden z następujących dokumentów: ważną kartę EHIC (czyli EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub nową kartę GHIC (Global Health Insurance Card) lub tymczasowe świadectwo zastępcze (provisional replacement certificate – PRC).
Przyjeżdżający z Norwegii mogą uzyskać niezbędną opiekę medyczną za okazaniem ważnego paszportu norweskiego.
Od 1 stycznia 2021 większość osób przyjeżdżających z Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii objęta zostanie opłatą za opiekę zdrowotną świadczoną przez NHS.

Dokument podróżny

Do 1 października 2021 wciąż będzie można przyjechać na terytorium UK z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po tej dacie sam dowód osobisty już nie wystarczy i aby przekroczyć Kanał La Manche, trzeba będzie mieć ze sobą paszport.

Aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w przypadku Twojej konkretnej sytuacji, prosimy o sprawdzenie listy kontrolnej dostępnej pod tym linkiem (w języku angielskim).