Ważne informacje dla medytujących, którzy przyjeżdżają do Zjednoczonego Królestwa

Jako zwykły gość (Standard Vistor) możesz pozostać w Zjednoczonym Królestwie (UK) do 6 miesięcy. Obywatele Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wielu innych państw mogą przyjechać w charakterze zwykłego gościa bez wizy. (Uwaga: obywatele Irlandii mogą poruszać się w UK swobodnie i bez żadnych ograniczeń czasowych; żadne specjalne zgody nie są wymagane). Obywatele niektórych państw powinni złożyć wniosek o wizę dla zwykłego gościa. Tu możesz sprawdzić (w języku angielskim), czy musisz starać się o wizę.

Określone przez urząd imigracyjny definicje celu przyjazdu, takie jak “studia” czy “praca”, nie stosują się do siedzenia lub służby w ośrodku medytacji Vipassana. Z tego powodu jako odpowiedź na pytanie „W jakim celu przyjeżdżasz” należy wybrać turystykę.

Mimo że w naszych ośrodkach używamy terminów „uczeń”, „usługujący”, „kurs”, „wolontariusz”, nie powinniśmy oczekiwać, że służba graniczna, lub ktokolwiek, kto nie zna naszej organizacji, zrozumie, że terminy te nie są używane w konwencjonalnym sensie studiowania czy pracy. Aby uniknąć nieporozumień, lepiej w tym kontekście użyć słów “odosobnienie” („retreat”) zamiast „kurs”, oraz „medytujący/-ca” („meditator”) zamiast „uczeń/uczennica” czy „usługujący/-ca”. Medytacja jest ćwiczeniem umysłowym, duchowym poszukiwaniem podejmowanym w celu samorozwoju i dobrostanu, jednak w terminologii urzędu imigracyjnego jest ona aktywnością turystyczną lub sposobem na spędzanie wolnego czasu. W ośrodkach Vipassany wszyscy, zarówno „uczniowie” jak i „usługujący”, są „medytującymi”, niezależnie od tego, czy siedzą przez 3 czy przez 10 godzin dziennie. Wszyscy praktykują tę samą technikę, mimo że ich rozkład dnia jest inny. Służba jest integralną częścią praktyki. Osoba medytująca służy przede wszystkim samej sobie: korzysta z możliwości służenia, aby rozwinąć dobre cechy i wzmocnić własną praktykę medytacji, stosując się do reguł panujących w ośrodku, rozkładu dnia i zasad dyscypliny.

Na wypadek, gdyby cel twego przyjazdu był przy przekraczaniu granicy kwestionowany, możemy wysłać ci list wyjaśniający, o ile tylko otrzymałeś/-aś potwierdzenie miejsca przydzielonego ci na kursie lub w okresie roboczym. W razie potrzeby list ten możesz pokazać urzędnikom urzędu imigracyjnego. Zawiera on kwestie przedstawione powyżej i ilustruje tym samym, dlaczego osoba przybywająca do ośrodka Vipassany kwalifikuje się do statusu gościa w świetle prawa imigracyjnego UK. Możesz też uznać, że list taki warto dołączyć do wniosku o wizę.