Belangrijke informatie voor Vipassana- mediteerders die het Verenigd Koninkrijk (VK) binnenkomen

Je kunt maximaal 6 maanden in het VK verblijven als standaardbezoeker. Staatsburgers uit de EU/EER en veel andere landen kunnen als standaardbezoeker zonder visum komen. (Noot: Ierse staatsburgers kunnen zich zonder speciale toestemming vrijelijk en onbeperkt binnen het VK bewegen.) Staatsburgers van sommige landen moeten een visum voor standaardbezoekers aanvragen. Hier kan je (in het Engels) zien of je een visum moet aanvragen.

De definities van 'studie' en 'werk' die de douane hanteert, zijn niet van toepassing op het zitten of dienen op een Vipassana-meditatiecentrum. Daarom moet je bij 'What are you coming to do?' tourism selecteren.

Hoewel we binnen onze centra de woorden 'student', 'helper/server', 'cursus', 'vrijwilliger' gebruiken, kunnen we van grensbeambten of andere mensen die onze organisatie niet kennen niet verwachten dat ze weten dat deze termen niet gehanteerd worden in de gebruikelijke betekenis van studie of werk. Om verwarring te voorkomen is het beter in deze context het woord 'retraite' te gebruiken in plaats van 'cursus', en 'mediteerder' in plaats van 'student' of 'server'. Meditatie is een mentale oefening, een geestelijke activiteit die voor zelfontwikkeling en welzijn wordt ondernomen, en in douanetermen is het een toeristische of vrijetijdsbesteding. Op Vipassana-centra zijn 'studenten' en 'servers' allemaal 'mediteerders', of ze nu 3 of 10 uur per dag zitten. Allemaal beoefenen ze de techniek, zij het volgens verschillende roosters. Dienen is een integraal onderdeel van de beoefening. De mediteerders dienen in eerste instantie zichzelf, en gebruiken het dienen om goede kwaliteiten te ontwikkelen en hun eigen meditatiebeoefening te versterken terwijl ze de regels, het rooster en de discipline van het centrum volgen.

Voor het geval je bij de grens ondervraagd wordt, kunnen we je voorzien van een brief waarin vermeld wordt dat je een bevestigde plek hebt op een cursus of dienperiode, en je kan deze brief indien nodig aan de douanebeambten laten zien. De brief bevat de bovenstaande punten en legt uit waarom iemand die naar een Vipassana-centrum komt een echte bezoeker is volgens de immigratiewetgeving van het VK. Deze brief kan ook van pas komen als je een visum aanvraagt