Wymagania niezbędne do zakwalifikowania na kursy specjalne

W tej tradycji praktyki medytacji Vipassana istnieje wiele kursów specjalnych dla starszych uczniów. Kursy te mają pewne wymagania, które starszy uczeń musi spełnić, jeśli chce zostać na nie zakwalifikowany. Podstawowe wymagania:

Dhamma service on long courses

Dhamma service on long courses is open to old students who are committed to this technique of Vipassana meditation, who have successfully completed three 10-day Vipassana courses in this tradition, who have served one 10-day course, who practice two hours a day and maintain the five precepts.
Click here for more information.

1 lub 3-dniowy kurs dla starszych uczniów

 • Ukończenie przynajmniej jednego kursu 10-dniowego z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów.
 • Osoby praktykujące techniki uzdrawiania oparte na wykorzystywaniu energii nie powinny uczestniczyć.
 • Przestrzeganie wszystkich zasad najlepiej jak tylko możliwe.

Kurs Satipaṭṭhāna Sutta

 • Ukończenie przynajmniej trzech kursów 10-dniowych z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów.
 • Praktykowanie techniki przez przynajmniej jeden rok.
 • Niepraktykowanie innych technik od ostatniego kursu z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów.
 • Dążenie do utrzymania codziennej praktyki.
 • Dążenie do przestrzegania pięciu zasad w codziennym życiu, konieczność przestrzegania trzeciej (powstrzymanie się od niewłaściwej relacji seksualnej) i piątej (powstrzymanie się od przyjmowania środków odurzających) od czasu rejestracji na kurs.

Samodzielny kurs dla poważnych starszych uczniów

Samodzielne kursy są dla poważnych starszych uczniów, którzy ukończyli przynajmniej trzy kursy 10-dniowe, ostatni w ciągu dwóch lat. Na kursie nie ma nauczyciela, nie ma kierowników kursu, nie ma spotkań z nauczycielem w południe, nie ma odpowiadania na pytania na koniec dnia. Konieczne jest odtwarzanie wieczornych wykładów. Uczestniczący uczniowie są odpowiedzialni za ich odtwarzanie o 19.00.

 • Uczniowie powinni być przygotowani na ten sam rozkład dnia co na normalnym kursie 10-dniowym.  
 • Należy przestrzegać zasad kursu (szlachetne milczenie, 8 zasad itp.) podczas pobytu w ośrodku. 
 • Niepraktykowanie innych technik od ostatniego kursu z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów.
 • Dążenie do utrzymania codziennej praktyki 2 godzin dziennie od czasu ostatniego kursu 10-dniowego.
 • Przestrzeganie pięciu zasad najlepiej jak to możliwe.
 • Należy uzyskać zgodę nauczyciela - asystenta na kurs.

10-dniowy kurs dla starszych uczniów

Może być przeprowadzany tylko w ośrodkach posiadających indywidualne cele. Instrukcje i wykłady są takie same jak na zwykłym kursie 10-dniowym.

 • Ukończenie przynajmniej trzech kursów 10-dniowych z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów.
 • Niepraktykowanie innych technik od ostatniego kursu z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów.
 • Dążenie do utrzymania codziennej praktyki przez rok.
 • Przestrzeganie pięciu zasad najlepiej jak jest to możliwe, ścisłe przestrzeganie trzeciej (powstrzymanie się od niewłaściwej relacji seksualnej) i piątej (powstrzymanie się od przyjmowania środków odurzających) od czasu rejestracji na kurs.
 • Ukończenie przynajmniej jednego kursu Satipaṭṭhāna Sutta.

Specjalny 10-dniowy kurs dla starszych uczniów

 • Osoby zgłaszające się na ten kurs muszą być poważnymi starszymi uczniami, oddanymi technice.
 • Ukończenie przynajmniej pięciu kursów 10-dniowych z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów.
 • Ukończenie przynajmniej jednego kursu Satipaṭṭhāna Sutta.
 • Konieczność służenia na przynajmniej jednym kursie 10-dniowym.
 • Utrzymanie codziennej praktyki przez dwie godziny dziennie przez przynajmniej 2 lata.
 • Powstrzymanie się od zabijania, niewłaściwej relacji seksualnej, przyjmowania środków odurzających i przestrzeganie innych zasad najlepiej jak to możliwe przez przynajmniej rok.
 • Uczestnik długiego kursu będący w związku, musi mieć wsparcie ze strony partnera.

20-dniowy kurs

 • Osoby zgłaszające się na ten kurs muszą być poważnymi starszymi uczniami, oddanymi technice.
 • Ukończenie przynajmniej pięciu kursów 10-dniowych z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów.
 • Ukończenie przynajmniej jednego kursu Satipaṭṭhāna Sutta.
 • Konieczność służenia na przynajmniej jednym kursie 10-dniowym.
 • Utrzymanie codziennej praktyki przez dwie godziny dziennie przez przynajmniej 2 lata.
 • Powstrzymanie się od zabijania, niewłaściwej relacji seksualnej, przyjmowania środków odurzających i przestrzeganie innych zasad najlepiej jak to możliwe przez przynajmniej rok.
 • Przynajmniej sześć miesięcy przerwy od ostatniego długiego kursu, na którym się siedziało.
 • Co najmniej 10 dni przerwy pomiędzy długim kursem a innym kursem.
 • Uczestnik długiego kursu będący w związku, musi mieć wsparcie ze strony partnera.

30-dniowy kurs

 • Osoby zgłaszające się na ten kurs muszą być poważnymi starszymi uczniami, oddanymi technice.  
 • Ukończenie przynajmniej sześciu kursów 10-dniowych z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów.
 • Ukończenie przynajmniej jednego kursu Satipaṭṭhāna Sutta.
 • Ukończenie przynajmniej jednego 20-dniowego kursu.
 • W przypadku pierwszego 30-dniowego kursu, po pierwszym 20-dniowym kursie musi odbyć się co najmniej jeden regularny 10-dniowy kurs.
 • Konieczność służenia na przynajmniej jednym kursie 10-dniowym.
 • Utrzymanie codziennej praktyki przez dwie godziny dziennie przez przynajmniej 2 lata.
 • Powstrzymanie się od zabijania, niewłaściwej relacji seksualnej, przyjmowania środków odurzających i przestrzeganie innych zasad najlepiej jak to możliwe przez przynajmniej rok.
 • Przynajmniej sześć miesięcy przerwy od ostatniego długiego kursu, na którym się siedziało, co najmniej 10 dni przerwy pomiędzy długim kursem a innym kursem.
 • Co najmniej 10 dni przerwy pomiędzy długim kursem a innym kursem.
 • Uczestnik długiego kursu będący w związku, musi mieć wsparcie ze strony partnera.

45-dniowy kurs

 • Osoby zgłaszające się na ten kurs muszą być poważnymi starszymi uczniami, oddanymi technice.
 • Kurs jest wyłącznie dla nauczycieli-asystentów oraz osób zaangażowanych w służbę Dhammie.
 • Ukończenie przynajmniej siedmiu kursów 10-dniowych z S.N. Goenką lub jednym z jego nauczycieli-asystentów.
 • Praktyka techniki przez co najmniej trzy lata.
 • Ukończenie przynajmniej dwóch kursów 30-dniowych.
 • Utrzymanie codziennej praktyki przez dwie godziny dziennie przez przynajmniej 2 lata.
 • Powstrzymanie się od zabijania, niewłaściwej relacji seksualnej, przyjmowania środków odurzających i przestrzeganie innych zasad najlepiej jak to możliwe przez przynajmniej rok.
 • Przynajmniej sześć miesięcy przerwy od ostatniego długiego kursu, na którym się siedziało.
 • Co najmniej 10 dni przerwy pomiędzy długim kursem a innym kursem.
 • Uczestnik długiego kursu będący w związku, musi mieć wsparcie ze strony partnera.
 • W przypadku pierwszego 45-dniowego kursu - przynajmniej jeden 10-dniowy kurs po 30-dniowym.
 • Potwierdzenie przyjęcia na kurs dotyczy pierwszych 30 dni. Decyzję o udziale w pozostałej części kursu podejmuje nauczyciel prowadzący.


60-dniowy kurs

 • Kurs 60-dniowy przeznaczony jest wyłącznie dla nauczycieli asystentów, którzy siedzieli dwa kursy 45-dniowe i regularnie służą Dhammie (tj. dla tych, którzy prowadzili w ostatnim roku co najmniej 4 kursy 10-dniowe lub służą regularnie w inny sposób).
 • Niezbędna jest rekomendacja nauczyciela regionalnego.
 • Pierwszeństwo będzie przysługiwać tym, którzy jak dotąd nie siedzieli kursu 60-dniowego lub odbyli mniejszą liczbę takich kursów.
 • Ci, którzy nie są nauczycielami asystentami, powinni zapisywać się na długie kursy innego rodzaju.

Samodzielny kurs Nauczyciela (Teacher's Self-Course)

 • W kursie mogą uczestniczyć poważni starsi uczniowie, którzy odgrywają lub mogą odgrywać istotną rolę w rozprzestrzenianiu Dhammy.
 • Praktyka Vipassany jako jedynej techniki (nie praktykowanie innych technik medytacji).
 • Konieczność utrzymania codziennej praktyki przez dwie godziny dziennie.
 • Powstrzymanie się od zabijania, niewłaściwej relacji seksualnej, przyjmowania środków odurzających i przestrzeganie innych zasad najlepiej jak to możliwe.
 • Przyjęcie na kurs zależy od uznania przez S.N. Goenkę. Powyższe wymagania mogą się zmieniać co roku. Zapytaj miejscowego nauczyciela o aktualne wymagania.